Bij
Overlijden

Wat te doen?

Wat te doen na overlijden? Laat het moment even doordringen, neem de tijd voor jezelf en voor elkaar. Informeer eerst de mensen die belangrijk voor je zijn. Daarna dan kun je contact opnemen met de (huis)arts. Bel ons zodra de arts het overlijden heeft vastgesteld, dan kunnen wij je helpen met de formaliteiten. 

We werken samen met alle uitvaartverzekeraars.

Bij overlijden dag en nacht bereikbaar: 020 2157949

BIJ OVERLIJDEN

neem samen de tijd – er is geen haast

Je hoeft niet direct van alles te gaan regelen als iemand is overleden. Neem samen eerst even de tijd om stil te staan bij wat er gebeurt. Wanneer je vragen hebt of advies nodig hebt, mag je ons bellen (dag en nacht) op telefoonnummer: 020 2157949.

Arts bellen

Als iemand thuis is overleden, dan bel je  de (huis)arts. De arts komt om het overlijden vast te stellen en schrijft een verklaring van overlijden. Deze verklaring is nodig om aangifte te kunnen doen bij de burgelijke stand en om te mogen begraven of cremeren.

Als je er aan toe bent neem je contact op met ons en kunnen wij helpen bij de eerste stappen: de laatste verzorging, uitzoeken van de lievelingskleren en meedenken over de laatste plek. Als je dit niet zelf wil of kan doen, dan zorgen wij voor de juiste mensen.

Thuis opbaren of liever elders

We bespreken samen de mogelijkheden van opbaring thuis of liever bij een uitvaartcentrum.

De eerste dag

Op de eerste dag maken we eerst kennis met elkaar en met de overledene. Er is alle tijd voor jullie verdriet en verhaal. Daarna bespreken we samen de globale opzet van de uitvaart en overleggen we met jullie wat de wensen zijn: de dag van afscheid, het tijdstip en de locatie, de rouwkaart, wel of geen condoleance, de locatie, grafrecht, begraafplaats of crematorium.

Bron: Imre van Buren, Koestersteen, Eva Schreuder

De dagen na overlijden

In de dagen die volgen bespreken we jullie wensen; het vervoer, een verbindend of helend ritueel, de bloemen, muziek. Wij nemen uit handen waar behoefte aan is. Op de dag van de uitvaart zorgen wij ervoor dat alles gebeurt zoals we hebben besproken.