gele takjes illustratie claire van heukelom uitvaart1001lichtjes

Privacy
verklaring

Uitvaart1001lichtjes.nl

Uitvaart 1001lichtjes helpt bij het verzorgen van een bijzonder afscheid voor een bijzonder mens.  Niet zoals ‘het hoort’, maar zoals jij het graag wilt. Voor grote gezelschappen of juist in kleine kring. Afscheid nemen doe je maar één keer dus moet het ook echt kloppen en helemaal goed voelen. We zijn gevestigd in Warder (gemeente Edam-Volendam) en Schellingwoude en werkzaam in omgeving Zaanstreek-Waterland en Landelijk Noord (Waterland, Amsterdam). We werken samen met alle uitvaartverzekeraars.

Bij overlijden dag en nacht bereikbaar: 020 2157949

Illustratie: Claire van Heukelom, foto Ineke Nicolaas RIP

PRIVACY & COOKIES

Uitvaart1001lichtjes is een maatschap en is als volgt te bereiken:
Post-/Vestigingsadres : Schellingwouderdijk 410, 1023 NM Amsterdam

Plaats : Amsterdam KvK nr. : 80315046  Telefoonnummer : 020 2157949

E-mailadres : info@uitvaart1001lichtjes.nl.

Deze privacy- en cookieverklaring is opgemaakt op 20 september 2020. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening op Gegevensverwerking (AVG)  van de Europese Unie en andere lokale gegevensbeschermingswetten van kracht.  Je hebt het recht om te weten waarvoor ik jou gegevens gebruik; waarom, wanneer, met wie en waarvoor ik deze gegevens deel en hoe lang ik ze bewaar.

Dit privacybeleid beschrijft hoe en wanneer ik gegevens verzamel, gebruik en deel, als je een product van mij koopt, contact met mij opneemt of anderszins mijn diensten gebruikt via mijn website of de gerelateerde sites en diensten.

Uitvaart1001lichtjes respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Uitvaart1001lichtjes. Wees je ervan bewust dat Uitvaart1001lichtjes niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere websites op de website van Uitvaart1001lichtjes. 

PERSOONSGEGEVENS DIE Uitvaart1001lichtjes VERZAMELT 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Uitvaart1001lichtjes verwerkt: 

– Jouw (bedrijfs)naam;  

– Jouw voor- en achternaam; 

– Jouw adresgegevens; 

– Jouw telefoonnummer; – Jouw e-mailadres;

– Jouw bankrekeningnummer; 

– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek); 

– Gegevens over jouw persoonlijke uitvaartwensen. 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE Uitvaart1001lichtjes verwerkt. Uitvaart1001lichtjes verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt. Uitvaart1001lichtjes heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG Uitvaart1001lichtjes PERSOONSGEGEVENS VERWERKT 

Wij kunnen persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Uitvaart1001lichtjes en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Uitvaart1001lichtjes verstrekt. De doelen van de gegevensverwerking zijn: 

– Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; 

– Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting; 

– Voor het afhandelen van jouw betaling;  

– Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren; 

– Uitvaart1001lichtjes analyseert jouw persoonlijke uitvaartwensen om daarmee onze dienst te kunnen verbeteren en een passend advies te kunnen geven afgestemd op jouw wensen. 

– Voor zover nodig voor het doel van mijn legitieme belangen, indien die legitieme belangen niet worden overschreven door jouw rechten of belangen, zoals: 

1) het leveren en verbeteren van mijn diensten. Ik gebruik jouw gegevens om de door jou gevraagde diensten te verlenen en in mijn legitieme belang voor het verbeteren van mijn diensten; en 

DE DERDE PARTIJEN WAARMEE IK INFORMATIE DEEL

  • Bedrijfsoverdrachten. Als ik mijn onderneming verkoop of een fusie aanga, kan ik je gegevens als onderdeel van die transactie bekendmaken, maar alleen zover dat wettelijk is toegestaan.
  • Naleving van wetten. Ik kan jouw gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als ik te goeder trouw van mening ben dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om/voor: (a) te reageren op een juridisch proces of op overheidsverzoeken; (b) naleving van mijn overeenkomsten, voorwaarden en beleid; (c) het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen; of (d) de rechten, het eigendom en de veiligheid van mijn klanten of anderen te beschermen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitvaart1001lichtjes) tussen zit. 

HOE LANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN 

Uitvaart1001lichtjes bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens Termijn Reden 

  • Jouw (bedrijfs)naam 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
  • Indien van toepassing: jouw KvK-nummer 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling 
  • Jouw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden 
  • Jouw adresgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomst zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden 
  • Jouw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier 
  • Jouw e-mailadres Tot en met 1 jaar na de afronding van de overeenkomst Om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden 

GEGEVENS DELEN MET ANDEREN 

Uitvaart1001lichtjes deelt geen gegevens met anderen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht met jou of om te moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. 

OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS NAAR BUITEN DE EU

Ik kan jouw gegevens opslaan en verwerken via hostingdiensten van derden in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Dientengevolge kan het zijn dat ik uw persoonlijke gegevens overdraag naar een rechtsgebied met andere gegevensbeschermings- en overheidstoezichtswetten dan die van jou. Als ik geacht wordt jouw gegevens naar buiten de EU over te dragen, vertrouw ik op Privacy Shield als de wettelijke basis voor de overdracht, aangezien Google Cloud door Privacy Shield gecertificeerd is.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Uitvaart1001lichtjes in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@uitvaart1001lichtjes.nl Uitvaart1001lichtjes zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Uitvaart1001lichtjes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

INDIENEN KLACHT

Uitvaart1001lichtjes wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat Uitvaart1001lichtjes niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Uitvaart1001lichtjes wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Uitvaart1001lichtjes maakt op haar website enkel gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van Uitvaart1001lichtjes. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. 

https://www.uitvaart1001lichtjes.nl is de website van Uitvaart1001lichtjes. 

BEVEILIGEN 

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Uitvaart1001lichtjes maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Uitvaart1001lichtjes verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@uitvaart1001lichtjes.nl.

VOOR en NA het afscheid

Bijgaand een selectie van een aantal bijzondere producten gemaakt voor speciale momenten. Ter inspiratie. 

Een bijzonder afscheid

Voor een bijzonder mens